PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Krosno: Szpital Wojewódzki ogłasza konkurs na świadczenie usług stomatologicznych

ms
11-04-2018, 07:33
Krosno: Szpital Wojewódzki ogłasza konkurs na świadczenie usług stomatologicznych Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie (źródło: Google Maps)
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie zaprosił do składania ofert na leczenie stomatologiczne w ramach świadczeń gwarantowanych.

Warunki konkursu:
1) Umowa na czas określony od 11 maja 2018 r.
2) Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 11 maja 2018 r.
3) Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, szczegółowym regulaminem przeprowadzania konkursu ofert, wzorem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się w Dziale Kadr Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (pok. 274), tel. (0-13) 43–78–265 w godzinach 7.00–14.30.
4) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs ofert nr NK/I/O/18/2018 na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego” oraz pełną nazwą i adresem oferenta w sekretariacie dyrekcji do 20 kwietnia 2018 r. do godz. 11.00.
5) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w gabinecie zastępcy dyrektora ds. lecznictwa pok. nr 275 20 kwietnia 2018 r. o godz.11.15.
6) Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia.
7) Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Formularz ofertowy

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia  

POLECAMY W SERWISACH