PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kontrola u dentysty. Czy inspektor podatkowy może żądać informacji o ilości zużywanych materiałów?

05-11-2012, 05:44
Kontrola u dentysty. Czy inspektor podatkowy może żądać informacji o ilości zużywanych materiałów? (źródło: sxc.hu)
Kontrola u dentysty. Czy inspektor podatkowy może żądać informacji o ilości zużywanych materiałów? (źródło: sxc.hu)
W trakcie kontroli lekarzy dentystów z zakresu podatku dochodowego organy podatkowe żądają wypełniania kart informacyjnych wskazujących rodzaje wykonywanych zabiegów ze wskazaniem zużytych materiałów (ilości, wartości). Czy słusznie?

Artykuł 287 par. 3 nadaje organom kontrolującym pełen wachlarz uprawnień w tym dodatkowe, przewidujące, że podmiot kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

Żądanie organu podatkowego musi mieć jednak wyraźny związek z przedmiotem prowadzonej kontroli, w przeciwnym razie kontrolowany może odmówić udzielenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów. Niestety, podatnik w obliczu przepisów zasadniczo stoi na przegranej pozycji, ponieważ organ kontrolujący nie ma obowiązku wyjaśniać w jakim kierunku zmierza kontrola.
Kontrola u dentysty - ustalenie prawidłowej kwoty podatku
Zgodnie art. 287 par. 3, organom podatkowym przysługuje prawo żądania od podatnika złożenia wyjaśnień, co do pewnych okoliczności istotnych dla sprawy. Nie może to jednak polegać na wezwaniu np. do udowodnienia zasadności poniesionego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów. Wszelkie żądania ze strony organu kontrolującego powinny być przedstawione na piśmie.

Wspominany już artykuł nie precyzuje jednak, jakich wyjaśnień może oczekiwać organ podatkowy. W literaturze wyrażono pogląd, że zakresem wyjaśnień nie można obejmować żądania aby podatnik sporządził zestawienia, wykazy, obliczenia itp. Niestety interpretacje sądów nie są zachęcające do odmowy. Zgodnie z przepisami możemy być za to ukarani karą porządkową w wysokości 2700 zł.

Co więc robić w sytuacji kiedy kontrolujący wymaga informacji, których nie jesteśmy w stanie udzielić? Należy w odpowiedzi na wezwanie opisać przyczyny obiektywnej niemożności sporządzenia wyjaśnień w tym zakresie
Kontrola u dentysty - ilość zużywanych materiałów
W sytuacji, w której organ kontrolujący oczekuje od lekarza dentysty podania ilości i kosztów materiałów do zabiegów, ten powinien sporządzić taki wykaz, w takim zakresie jak to jest możliwe.

Można również odpowiedzieć organowi podatkowemu, że ceny zabiegów są ustalane w cenniku i są to ceny szacunkowe dla typowego zabiegu (propozycja lek. dent. Jolanty Małmygi z KS NRL). Cena usługi to nie tylko zakup materiału, ale także koszty pośrednie i bezpośrednie.

Jeżeli kontrolujący pyta o materiału używane do najczęściej wykonywanych zabiegów ma zapewne na myśli pewną uśrednioną ilość dla danej praktyki. Można wówczas wykluczyć zabiegi nietypowe i wówczas wskazać organowi kontrolującemu orientacyjną ilość materiałów potrzebnych do wykonania procedury.

Przesyłając wypełnioną kartę informacyjną, w uwagach, należy wskazać, że nie jest prowadzona bieżąca ewidencja ilości materiałów dentystycznych używanych do poszczególnych zabiegów, ponieważ przepisy nie nakładają na dentystów takiego obowiązku.

 

Na podstawie opinii prawnej w przedmiocie uprawnień organu podatkowego do żądania wyjaśnień w  toku kontroli podatkowej sporządzonej przez mec. Michała Kozika dla Komisji Stomatologicznej NRL

Opinia_prawna - pełna treść

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH