• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kontrola skarbowa u dentysty: wysoka skrupulatność inspektorów

ms
20-01-2017, 08:49
Kontrola skarbowa u dentysty: wysoka skrupulatność inspektorów Czujne oko inspektorów kontroli skarbowej (foto: pixabay)
Badanie rachunków, faktur, dokumentacji medycznej, harmonogramu zapisów na wizyty, rachunków bankowych, poszukiwanie pacjentów i zbieranie ich oświadczeń – to wszystko doprowadziło do oszacowania nieujawnionych przychodów właścicielki gabinetu stomatologicznego.

Prowadząca gabinet dentystyczny nie zaksięgowała wszystkich uzyskanych przychodów z usług stomatologicznych (w tym usług implantologicznych) – ocenili kontrolerzy urzędu skarbowego, w efekcie uznali księgę podatkową za nierzetelną.

Organ kontroli skarbowej wskazał, że dentystka nieprawidłowo dokumentowała świadczenie usług stomatologicznych sporządzając - na żądanie pacjentów - rachunki - zamiast faktur VAT.

Według inspektorów, kontrolowana nieprawidłowo identyfikowała moment powstania przychodu.
Wszelkie dochody były rejestrowane i wykazywane z chwilą przyjęcia pieniędzy. Natomiast w  sytuacji gdy nie otrzymywano zapłaty za usługę (lub otrzymywano tylko jej część), to przychody wykazywano wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania zapłaty lub częściowej zapłaty.

Sposoby ustalania skali uszczupleń podatkowych 
W oparciu o dane wynikające z dowodów, w szczególności z: rejestru pacjentów (prowadzonego w formie kalendarzowej z zapisanymi wizytami poszczególnych osób), kart pacjentów i formularzy zgody na leczenie, jak też z historii operacji na rachunkach bankowych - ustalono personalia pacjentów i wystąpiono do nich o udzielenie wyjaśnień na temat zakresu i wysokości kwot zapłaconych za otrzymane usługi stomatologiczne.

Organ kontroli skarbowej wskazał, że na podstawie odpowiedzi pacjentów, w zestawieniu z pozostałym materiałem dowodowym, ustalono rzeczywistą wartość wydatków poniesionych przez poszczególne osoby, a tym samym wartość przychodów uzyskanych przez podatnika.

Podkreślono przy tym, że informacje uzyskano jedynie od niektórych pacjentów (część z nich nie odebrała wezwań, zaś część nie udzieliła odpowiedzi, bądź też nie pamiętała szczegółów).

Błędy w remanencie
Wśród błędów wskazano także na fakt, że dentystka wartość zarówno remanentu początkowego, jak i końcowego - nie określała na podstawie spisu z natury.

Dentystka wyjaśniła, iż nie dokonywała spisów z natury na początek i na koniec roku w związku z tym, że wszystkie implanty były zużywane na bieżąco. Jeżeli pozostawały jakieś nie użyte, to dentystka mogła je zwrócić bez konieczności uiszczania zapłaty.

W ocenie inspektorów, nabyte implanty oraz filary tytanowe służyły do uzyskania w ciągu roku przychodu z wykonanych usług stomatologicznych, gdyż w ewidencji zabrakło przychodów pochodzących z wszczepienia 34 sztuk implantów.

Urząd skarbowy oszacował przychód według własnego uznania
Urzędnicy określili podstawę opodatkowania w oparciu o:
-  wystawione przez dentystkę rachunki,
- rejestr wizyt,
- informacje zapisane na kartach pacjentów,
- wyjaśnienia pacjentów,
- operacje na rachunkach bankowych.

Ustalając wielkość zobowiązania uśredniono wartości niektórych usług w oparciu o ceny stosowane przez podatnika lub inne podmioty z branży.

Dentystka wniosła skargę na postanowienie urzędu skarbowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Ten jednak nie dopatrzył się jakichkolwiek uchybień po stronie urzędników kontrolujących praktykę stomatologiczną.

Sygn. akt I SA/Sz 699/15

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH