PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Komornicy bez kasy fiskalnej, a dlaczego medycy nie? Pyta Prezydium NRL

ms
07-09-2015, 08:11
Komornicy bez kasy fiskalnej, a dlaczego medycy nie? Pyta Prezydium NRL  Kasa fiskalna u dentysty (foto: archiwum)
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej względy, które przemawiają za zwolnieniem usług komorniczych z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, przemawiają także za wprowadzeniem zwolnienia w przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Okazuje się, że minister finansów chce zwolnić komorników sądowych z konieczności ewidencjonowania usług komorniczych wykonywanych w ramach czynności egzekucyjnych przy pomocy kasy rejestrującej. W związku z pojawieniem się takiego projektu rozporządzenia ministra finansów - samorząd lekarski przypomniał swoje krytyczne stanowisko wobec rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi o świadczenia zdrowotne, wykonywane przez lekarzy i lekarzy dentystów, które trzeba ewidencjonować przy pomocy kasy fiskalnej niezależnie od wysokości osiąganych z tego tytułu obrotów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że obowiązujące przez szereg lat zwolnienie lekarzy i lekarzy dentystów od obowiązku posiadania kas rejestrujących było uzasadnione, a zarazem nie prowadziło do uszczuplenia dochodów budżetu państwa.

Każdy lekarz i lekarz dentysta jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, co jest sankcjonowane przez przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej, zatem wykonane świadczenie zdrowotne jest dokumentowane tak co do osoby pacjenta, jak i co do zakresu udzielonego świadczenia. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest wystarczającą gwarancją, że obroty z prowadzonej działalności leczniczej będą ujęte w rozliczeniu podatkowym.

Prezydium NRL postuluje odstąpienie od obowiązku rejestrowania obrotu, osiąganego z tytułu opieki medycznej, świadczonej przez lekarzy za pomocą kasy fiskalnej lub o przywrócenie progu obrotów, dopiero po przekroczeniu którego powstanie po stronie lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   kasa fiskalna u dentysty   podatek dochodowy  

POLECAMY W SERWISACH