PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Każda praktyka dentystyczna od 1 marca 2015 r. jednak z kasą fiskalną?

PCKF, ms/infoDENT24.pl
21-10-2014, 10:55
Każda praktyka dentystyczna od 1 marca 2015 r. jednak z kasą fiskalną? Kasa fiskalna u dentysty obowiązkowa? (foto: archiwum)
Jak dowiaduje się infoDENT24.pl, Ministerstwo Finansów nie uwzględniło żadnych zastrzeżeń zgłoszonych do przygotowywanego rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych, a więc także tych przedstawionych przez Naczelną Radę Lekarską, a postulujących zwolnienie z obowiązku rejestrowania przychodów za pomocą kas m.in. funkcjonujących w zawodzie emerytowanych lekarzy i lekarzy dentystów.

Nowe przepisy mają zobowiązać m.in. lekarzy i lekarzy dentystów do korzystania z kas fiskalnych już od 1 dnia sprzedaży detalicznej, najpóźniej od 1 marca 2015 r. Oznacza to tyle, że dentysta, którego w 2014 r. nie objęły przepisy o stosowaniu kas fiskalnych, będzie musiał taką kasę zakupić i zalegalizować najpóźniej do 1 marca 2015 r. Przy czym w okresie przejściowym (styczeń i luty 2015 r.) nie obowiązywałyby ich żadne limity obligujące do wcześniejszego uruchomienia kasy fiskalnej. Sformułowanie najpóźniej do 1 marca 2015 r. oznacza, że oczywiście sprzedaż ewidencjonowaną można zapoczątkować w dowolnym dniu stycznia lub lutego 2015 r. (po spełnieniu wymogów formalnych uruchomienia kasy).

Przypomnijmy, że Naczelna Rada Lekarska podtrzymała uwagi wystosowane podczas poprzedniej konsultacji projektu rozporządzenia ministra finansów. Krytyka likwidacji zwolnienia dotyczyła braku uwzględnienia w projekcie lekarzy, którzy wykonują działalność w niewielkim zakresie, np. emerytów i rencistów. Ministerstwo Finansów zdecydowało jednak, że uwagi NRL nie zostaną uwzględnione i nie będą miał wpływu na kształt rozporządzenia. W uzasadnieniu tej decyzji, zawartym w raporcie z konsultacji, możemy przeczytać, że status emeryta i rencisty nie może przesądzać o tym, że skala prowadzonej działalności jest niewielka.

Przypomnijmy jeszcze i to, że do 31 grudnia 2014 r. będą funkcjonowały przepisy, zgodnie z którymi usługi w zakresie opieki medycznej są objęte rocznym limitem obrotu 20 tys. zł, który oblicza się proporcjonalnie do liczby dni w danym roku podatkowym.

- Obecnie dopiero przekroczenie limitu obliguje lekarzy i lekarzy dentystów do rozpoczęcia rejestracji handlu z zastosowaniem kasy fiskalnej. Najpóźniej pierwszego dnia trzeciego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym limit został przekroczony - wyjaśnia Marcin Ciechowicz, ekspert Polskiego Centrum Kas Fiskalnych.

Planowane rozporządzenie ministra finansów ma jednak zmienić ten stan rzeczy. Zgodnie z projektem, udostępnionym 25 września 2014 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji), działalności lekarskie i dentystyczne będą zobowiązane do korzystania z kas fiskalnych już od pierwszego dnia sprzedaży detalicznej, niezależnie od osiąganego obrotu.

- Przepisy ulegną zmianie 1 stycznia 2015 roku, ale nie będzie to ostateczny termin rozpoczęcia ewidencji sprzedaży dla lekarzy i lekarzy dentystów. Projekt rozporządzenia zakłada bowiem, że wszystkie nowe grupy podatkowe, które znajdą się w katalogu działalności wyłączonych z jakichkolwiek zwolnień, zyskają czas na zainstalowanie urządzenia fiskalnego do 1 marca 2015 roku - zauważa Marcin Ciechowicz.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH