PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Karta podatkowa w praktyce stomatologicznej dobrem reglamentowanym

ms
04-02-2016, 08:04
Karta podatkowa w praktyce stomatologicznej dobrem reglamentowanym Karta podatkowa w praktyce stomatologicznej (foto: pixabay)
W indywidualnej praktyce lekarskiej dentystka zatrudnia na umowę o pracę asystentkę stomatologiczną i recepcjonistkę. W tej sytuacji właścicielka praktyki chciała wiedzieć, czy może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w styczniu 2016 r., w odpowiedzi na pytanie dentystki, wydał taką oto opinię.

Zatrudnienie przez lekarza dentystę na podstawie umowy o pracę wyłącznie jednej pomocy przyuczonej (asystentki stomatologicznej) nie wykluczałoby możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej.

Jednakże jednoczesne zatrudnienie dwóch osób wyklucza już taką możliwość. W takiej sytuacji nie są bowiem spełnione warunki umożliwiające opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej przy wykonywaniu wolnego zawodu, czyli zatrudnienie tylko jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

W konkretnej sprawie recepcjonistka została zatrudniona przez dentystkę na podstawie umowy o pracę, dlatego też nie ma znaczenia czy wykonuje ona usługi specjalistyczne.

Powołany przez dentystkę przepis art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dopuszcza możliwość korzystania przez podatnika opodatkowanego w formie karty podatkowej z usług specjalistycznych, jednakże przepis ten dotyczy usług wykonywanych przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Dodać przy tym należy, że nawet w sytuacji, gdyby recepcjonistka wykonywała na rzecz dentystki czynności poza stosunkiem pracy – to i tak nie można by było uznać wykonywanych przez nią czynności za usługi specjalistyczne, czyli niezbędne, a więc konieczne do całkowitego wykonania świadczonych przez dentystkę usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

Dentystka nie będzie mogła skorzystać z możliwości wyboru opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (usługi stomatologiczne) w formie karty podatkowej z uwagi na niespełnienie warunków przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne warunków.

Na marginesie wskazać należy - pisze dyrektor izby skarbowej - że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne faktycznie dopuszcza zatrudnienie (niewliczanych do oceny warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalania wysokości podatku dochodowego) pracowników, ale przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów (pod warunkiem, że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników) – lecz jedynie w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. prowadzących działalność usługową lub wytwórczo - usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy.

Sygnatura akt: ITPB1/4511-1067/15/HD

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH