PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Karta podatkowa także gdy zatrudnisz pomoc fachową

29-08-2013, 00:01
Karta podatkowa także gdy zatrudnisz pomoc fachową (foto: sxc.hu)
Karta podatkowa także gdy zatrudnisz pomoc fachową (foto: sxc.hu)
Dentystka prowadzi gabinet dentystyczny, zatrudnia przy tym, na podstawie umowy o pracę, jedną pomoc fachową. Za wykonane usługi płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, z którymi lekarka podpisała kontrakt na usługi stomatologiczne na rzecz ubezpieczonych pacjentów. Dentystka świadczy także prywatnie usługi stomatologiczne dla osób fizycznych.

 

Dotychczas osiągane przychody lekarka rozliczała na zasadach ogólnych, ewidencjonując przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Właścicielka gabinetu dentystycznego chciała wiedzieć czy może od początku następnego roku zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na kartą podatkową.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

Przepisy określają jako wolny zawód pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonywaną osobiście m.in. przez lekarzy i lekarzy stomatologów.

Karta podatkowa tak, ale przy opodatkowaniu kartą wymagane jest, aby:

- złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie;

- we wniosku uwzględniona była działalność dopuszczona opodatkowaniem na podstawie karty podatkowej*;

- przy prowadzeniu działalności nie korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (chyba że chodzi o usługi specjalistyczne);

- nie prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej (z niewielkimi wyjątkami);

- małżonek podatnika nie prowadził działalności w tym samym zakresie;

-  nie wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym;

- pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, nie była prowadzona poza terytorium Polski.

* Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać m.in. podmioty realizujące usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (np. lekarz stomatolog)   część VIII wolne zawody świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pod lp. 1 tabela stanowiąca załącznik Nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto w punkcie 1 objaśnień do części VIII załącznika Nr 3 ustawodawca wskazał, iż określona w tabeli stawka karty podatkowej (przy wykonywaniu wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego) dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

Fakt, że usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego będą wykonywane na rzecz osób fizycznych i finansowane na podstawie umowy podpisanej przez stomatologa z Narodowym Funduszem Zdrowia, przy jednoczesnym zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej - nie wyklucza możliwości skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygnatura akt: ITPB1/415-1339/12/HD).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   podatki   formy zatrudnienia   Podatki  

POLECAMY W SERWISACH