PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Karta podatkowa kłóci się ze statusem pracodawcy

ms
23-02-2017, 11:48
Karta podatkowa kłóci się ze statusem pracodawcy Dentysta kiepskim pracodawcą (foto: pixabay)
Dentysta twierdził, że będąc opodatkowanym w formie karty podatkowej, oprócz asystentki stomatologicznej może zatrudnić jedną lub więcej osób w oparciu o umowę o pracę. Skąd ten pomysł?

Argumentacja za…
Stomatolog argumentował swoje stanowisko tym, że zatrudniając następne osoby na umowę o pracę, wykonujące usługi specjalistyczne, zgodne z definicją art. 25 ust. 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.), nie naraża się na utratę możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.

Przekonanie to wynika z brzmienia art. 25 ust. 3, w którym znalazły się słowa „ ... z usług osób ... chyba, że chodzi o usługi specjalistyczne". Użyto wyrażenia "osób", które wskazuje na możliwość zatrudnienia wielu osób. W związku z tym dentysta uważa, że zatrudnienie jednej lub więcej osób na podstawie umowy o pracę, świadczących usługi specjalistyczne, nie pozbawi go możliwości opodatkowania przychodów w formie karty podatkowej.

Argumentacja przeciw…
Przy ocenie możliwości skorzystania z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej należy mieć na uwadze przede wszystkim ogólne przesłanki wskazane w art. 25 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustęp 1 pkt 3 tego artykułu doprecyzowuje, że przy prowadzeniu działalności podatnik nie może korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Przepis ten nie odnosi się do osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Ponadto, przy wykonywaniu wolnego zawodu w art. 23 ust. 1 pkt 8 tej ustawy zastrzeżono, że muszą być spełnione warunki określone w części VIII tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy.

Z warunków tych wynika m.in., że możliwe jest wykonywanie wolnego zawodu przy zatrudnieniu tylko jednej pomocy fachowej lub przyuczonej. W zakresie usług stomatologicznych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie przewiduje zatrudnienia kolejnych osób na umowę o pracę.

Zatrudnienie przez dentystę na podstawie umowy o pracę wyłącznie jednej pomocy przyuczonej (asystentki stomatologicznej) nie wykluczałoby możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Jednakże zatrudnienie każdej kolejnej osoby wyklucza już taką możliwość. W takiej sytuacji nie będą bowiem spełnione warunki umożliwiające opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej przy wykonywaniu wolnego zawodu (usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego), czyli zatrudnienie tylko jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

W związku z tym stanowisko dentysty jest nieprawidłowe.

Wykładania: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
podatek dochodowy   zatrudnienie  

POLECAMY W SERWISACH