PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Józefów ogłosił konkurs na świadczenia stomatologiczne dla uczniów

ms
20-02-2017, 11:02
Józefów ogłosił konkurs na świadczenia stomatologiczne dla uczniów Dentysta w szkole w Józefowie (foto: pixabay)
Ostateczny termin zgłaszania ofert w ramach programu polityki zdrowotnej „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Józefowa” mija 1 marca 2017 r.

Usługi mają być świadczone w gabinecie stomatologicznym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Józefowie.
Adresatami programu jest 650 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w wieku 6 - 13 lat z terenu Józefowa.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu - 60 tys. zł.
Termin realizacji programu: od marca do 15 grudnia 2017 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.
Wymagania stawiane oferentom: do konkursu mogą przystąpić: podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) lub świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.zm.).
Oferenci muszą spełniać kryteria wynikające z art. 17 ust. 1 (z wyłączeniem pkt 1, bowiem gabinet i urządzenia zostaną udostępnione) lub odpowiednio art. 18 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).
Realizator programu zobowiązany jest:
- wyposażyć gabinet w szkole Podstawowej Nr 1 w sprzęt niezbędny do realizacji programu;
- stosować wyroby medyczne, odpowiadające wymaganiom ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.);
- zapewnić udzielenie świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające kwalifikacje lekarza dentysty (specjalista stomatologii ogólnej), lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
- posiadać umowę ubezpieczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, tj. odpowiedzialności cywilnej.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Józefowa, Biuro Obsługi Klienta, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów w zamkniętej kopercie z pieczątką oferenta oraz z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa”.

Cele projektu:
- poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku szkolnym;
- zwiększenie liczby dzieci, u których zastosowano profesjonalne metody leczenia stomatologicznego;
- kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych wśród dzieci w wieku szkolnym;
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do wizyt u stomatologa;
- obniżenie stopnia uszkodzenia twardych tkanek zęba;
- obniżenie kosztów leczenia stomatologicznego.

Oczekiwany efekt - wykrycie choroby próchnicowej zębów oraz wszelkich wad zgryzu we wczesnym stadium rozwoju, przyzwyczajenie dzieci do większej dbałości o higienę jamy ustnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta w szkole   stomatologia dziecięca  

POLECAMY W SERWISACH