PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jest konkurs: 67,5 tys. zł na opiekę stomatologiczną nad dziećmi w Józefowie

ms
15-02-2018, 08:12
Jest konkurs: 67,5 tys. zł na  opiekę stomatologiczną nad dziećmi w Józefowie Konkurs na leczenie stomatologiczne dzieci w szkole (foto: Fotolia/PTWP)
Burmistrza Józefowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Józefowa”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Józefowa”, świadczonego w gabinecie stomatologicznym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Józefowie.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie liczby dzieci, u których zastosowano profesjonalne metody leczenia stomatologicznego,
- kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych wśród dzieci w wieku szkolnym,
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do wizyt u stomatologa,
- obniżenie stopnia uszkodzenia twardych tkanek zęba,
- obniżenie kosztów leczenia stomatologicznego.

Oczekiwany efekt – to wykrycie choroby próchnicowej zębów oraz wszelkich wad zgryzu we wczesnym stadium rozwoju, przyzwyczajenie dzieci do większej dbałości o higienę jamy ustnej.

Programem mają być objęci uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego (563 osób), ale z programu będą mogły także skorzystać wszystkie dzieci w wieku 6-13 lat z terenu Józefowa.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu to 67,5 tys. zł

Ostateczny termin składania ofert upływa  28  lutego 2018 r.

Termin realizacji programu – od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2018 r. (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych).

Wymagania stawiane oferentom - podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) lub świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Realizator programu zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
- wyposażyć gabinet w szkole podstawowej w sprzęt niezbędny do realizacji programu;
- stosować wyroby medyczne, odpowiadające wymaganiom ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211);
- zapewnić udzielenie świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające kwalifikacje lekarza dentysty (specjalista stomatologii ogólnej), lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
- posiadać umowę ubezpieczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (odpowiedzialności cywilnej).

Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Józefowa, Biuro Obsługi Klienta, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów w zamkniętej kopercie z pieczątką oferenta oraz z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa”.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Referacie Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Sosnowej 17, tel. 22 779 00 41.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH