PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Jest jeszcze szansa na dofinansowanie usług w ramach profilaktyki stomatologicznej ciężarnych kobiet

26-06-2013, 00:01
Jest jeszcze szansa na dofinansowanie usług w ramach profilaktyki stomatologicznej ciężarnych kobiet
Jest jeszcze szansa na dofinansowanie usług w ramach profilaktyki stomatologicznej ciężarnych kobiet
Przypominamy, że operator programu, w ramach którego dentyści mogą ubiegać się o pieniądze w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla kobiet ciężarnych, przedłużył termin naboru wniosków aplikacyjnych do 28 czerwca 2013 r. do godz. 16:15.

O programie ,,Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno epidemiologicznych realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 pisaliśmy już w marcu 2013 r.:

Zdobądź pieniądze na profilaktykę stomatologiczną kobiet ciężarnych

i w maju 2013 r.:

Fundusze na profilaktykę ciężarnych termin składania wniosków przedłużony

W ramach tego projektu dentyści mogą ubiegać się o pieniądze z tzw. działania Poprawa opieki perinatalnej świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia - w celu zwiększenia liczby urodzeń. Dokładnie chodzi o zapewnienie ciężarnym kobietom profilaktyki stomatologicznej.

Działanie Poprawa opieki perinatalnej świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń obejmuje m.in.:

- zbiorowe formy edukacji zdrowotnej dla kobiet w ciąży;

- szkolenia zawodowe dla personelu medycznego dotyczące metod wczesnego wykrywania wad płodu;

- intensywną opiekę nad noworodkiem;

- rozwój ośrodków prowadzących kompleksową diagnostykę oraz terapię wewnątrzmaciczną płodu (poprzez zakup sprzętu, wdrożenie nowych technologii medycznych oraz rozbudowę, przebudowę lub odnowienie ośrodków). Wśród tego typu priorytetów znalazła się także profilaktyka stomatologiczna dla kobiet ciężarnych.

Z uwagi na pytania wnioskodawców w zakresie sposobu przedkładania dokumentów aplikacyjnych - organizator zamieścił na swojej stronie internetowej kilka porad:

1. Każdy załącznik powinien być oddzielnie zszyty.

2. Każdy egzemplarz wniosku powinien być wpięty oddzielnie do segregatora.

3. Segregator należy opatrzyć na wierzchniej lub bocznej części następującymi informacjami:

Wniosek aplikacyjny w ramach PL07,
Nr konkursu: 1/MFEOG NMF/PL07/2013,
Pełna nazwa wnioskodawcy oraz jego adres,
Pełna nazwa Operatora Programu (Ministerstwo Zdrowia - Departament Funduszy Europejskich) oraz jego adres (ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa).

4. Do wniosku należy dołączyć pismo przewodnie.

Te informacje są uzupełnieniem obligatoryjnych zapisów z instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego oraz ogłoszenia o naborze do Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych dofinansowanego z funduszy norweskich i EOG 2009-2014 dostępnego na stronie na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie można też uzyskać w punkcie informacyjnym pod numerem telefonu 22 530 01 66

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   programy pomocowe   Inicjatywy   Finanse  

POLECAMY W SERWISACH