PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Higienistce szkolnej nie przysługuje karta podatkowa

ms
28-08-2015, 11:09
Higienistce szkolnej nie przysługuje karta podatkowa Karta podatkowa nie dla wszystkich (foto: pixabay)
Sprawa jest o tyle istotna, że pierwotnie dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że higienistka szkolna może prowadzić działalność, rozliczając się z fiskusem w oparciu o kartę podatkową.

Zadająca pytanie o formę opodatkowania prowadzi działalność gospodarczą w zakresie aktywności paramedycznej (86.90.D higienistka szkolna) w gabinetach szkolnych. Świadczy usługi osobiście na rzecz osób fizycznych (uczniów). Usługi są finansowane na podstawie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oprócz działalności gospodarczej higienistka nie świadczy usług w żadnej innej formie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w charakterze higienistki szkolnej – może być opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Decyzję tę zmienił minister finansów, który twierdził, że kobiecie nie przysługuje prawo do opodatkowania dochodów, uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, gdyż wykonywanie zawodu higienistki szkolnej nie stanowi wolnego zawodu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), ani też nie jest wymienione w części VIII tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy.

Tymczasem na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy. 

Ustawa definiuje „wolny zawód” jako pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Działalność ta nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej aktywności gospodarczej. Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu (art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy).

Minister finansów
Sygn. akt DD9.8220.2.125.2015.JQP

Czytaj także:
Gdy od księgi przychodów i rozchodów lepsza karta podatkowa
Dentysta z kartą podatkową, ale tylko z jedną osobą zatrudnioną
Z księgi przychodów na kartę podatkową?

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH