PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Gdynia: przetarg na protetykę i stomatologię zachowawczą

04-04-2013, 00:01
Gdynia: przetarg na protetykę i stomatologię zachowawczą
Gdynia: przetarg na protetykę i stomatologię zachowawczą
Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ ogłosił przetarg na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie: stomatologii zachowawczej i protetyki. Termin składania ofert mija 5 kwietnia 2013 r. 

Formularze oferty dostępne są na stronie internetowej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ Gdynia- www.wspl-gdynia.pl. Wśród wymaganych formularzy od oferentów jest formularz cenowy, w którym należy określić proponowaną stawkę procentową za jeden punkt rozliczeniowy świadczeń medycznych w zakresie stomatologii zachowawczej/protetyki stomatologicznej

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem "konkurs ofert - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii zachowawczej/protetyki stomatologicznej", z podaniem adresu do korespondencji w sekretariacie przychodni (w godzinach 8:00-14:00) w terminie do 05.04.2013 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi 08. 04. 2013 r. o godz. 10:00 (I piętro).

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo do składania pisemnych skarg do komisji konkursowej.
Od rozstrzygnięcia konkursu, oferent może złożyć protest do dyrektora przychodni w ciagu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   przetargi   Przetargi  

POLECAMY W SERWISACH