PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Gabinet stomatologiczny w formule real estate

05-02-2013, 23:48
Gabinet stomatologiczny w formule real estate (foto: sxc.hu)
Gabinet stomatologiczny w formule real estate (foto: sxc.hu)
Rozliczenia podatkowe nie należą do najłatwiejszych gdy prowadzi się gabinet dentystyczny. A co zrobić, gdy lekarz dentysta nie tylko prowadzi praktykę stomatologiczną, ale także występuje w roli zarządcy nieruchomości.

To typowa sytuacja. Dentystka uruchomiła prywatną praktykę stomatologiczną podnajmując, na podstawie oficjalnej umowy, część domu należących do jej rodziców.

Lekarka, zgodnie z umową użyczenia, ponosi koszty eksploatacji lokalu, koszty mediów, napraw i remontów związanych z jego użytkowaniem.

W związku z adaptacją lokalu na potrzeby gabinetu stomatologicznego lekarka poniosła koszty zakwalifikowane jako inwestycja w obce środki trwałe. Fakt ten został uwidoczniony w ewidencji środków trwałych. Poniesione koszty są księgowane poprzez odpisy amortyzacyjne do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na tej podstawie lekarka rozlicza podatek dochodowy. Takie rozwiązanie nie budzi zastrzeżeń urzędników aparatu skarbowego.

Jednak po pewnym czasie dentystka podjęła decyzję o podnajęciu części lokalu przeznaczonego na gabinet stomatologiczny innej firmie, która również wykorzystywała go na świadczenie usług stomatologicznych. Na podnajem lekarka posiada pisemną zgodę właścicieli nieruchomości (rodziców).

Ostatecznie zawarte zostały dwie umowy podnajmu części lokalu dwóm lekarzom dentystom, prowadzącym odrębne działalności gospodarcze (we własnym imieniu i na własny rachunek). Obie umowy lekarka zawarła jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W obu umowach podnajmowi podlegał gabinet lekarski o powierzchni 12 mkw. z możliwością korzystania z: poczekalni, toalet, pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia socjalnego. Obaj lekarze wykorzystują podnajęty lokal zamiennie, w wymiarze 24 godzin miesięcznie (każdy).

Powstało pytanie w jaki sposób zaewidencjonować przychody z podnajmu i księgować koszty związane z utrzymywaniem w należytym stanie podnajmowanej powierzchni.

- Gabinety dentystyczne (ten użytkowany przez lekarkę, jak i ten podnajmowany) związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ nakłady poniesione na jego adaptację zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a koszty poniesione na jego użytkowanie, stanowiące koszty uzyskania przychodów, są związane z przychodami uzyskiwanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB1/415-516/12-4/MD). Dlatego przychody uzyskiwane z podnajmu stanowią przychód, który powinien być księgowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako tzw. pozostałe przychody. Nie należy ich kwalifikować jako odrębne źródło przychodów jakim jest najem.

Pamiętać należy o tym, że za każdym razem najpierw należy ustalić, czy umowa najmu jest zawierana w ramach prowadzonej przez podatnika działalności (tak jest w omawianym przypadku), czy generuje przychody poza tą działalnością. Dopiero po rozstrzygnięciu tej kwestii należy rozpatrywać możliwe zasady opodatkowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   lokal na gabinet   interpretacje podatkowe   Podatki  

POLECAMY W SERWISACH