• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Fotofunkcjonalizacja wszczepów dentystycznych nie zasługuje na wsparcie

ms
27-01-2017, 11:32
Fotofunkcjonalizacja wszczepów dentystycznych nie zasługuje na wsparcie Trudno o pieniądze na stomatologię w ramach programów unijnych (foto: Fotolia/PTWP)
Właściciele kliniki dentystycznej w Poznaniu ubiegali się wsparcie finansowe programu: wzmocnienie konkurencyjności lecznicy dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod leczenia implantologicznego. Uznania nie znaleźli ani wśród oceniających wniosek, ani w sądzie.

Planowane przedsięwzięcie miało być realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 1 "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka", Działanie 1.5 "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.5.2 "Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu".

Dzięki realizacji zadania byłoby możliwe wdrożenie w klinice trzech innowacyjnych metod leczenia:
- metody fotofunkcjonalizacji implantów;
- metody szablonów chirurgicznych;
- metody frezowania – protetyka jednego dnia.

Zastosowanie metody fotofunkcjonalizacji wszczepów dentystycznych byłoby możliwe dzięki zakupowi aparatu do napromieniowania UV implantów, co poszerzyłoby znacząco możliwości leczenia nawet najtrudniejszych przypadków klinicznych. Tak przynajmniej uważali wnioskodawcy.

Z kolei metoda szablonów chirurgicznych, stosowanych w leczeniu implantologicznym, byłaby możliwa do wdrożenia poprzez zakup wysokiej klasy aparatu RTG 3D dającego bardzo zaawansowane możliwości obrazowania.

Wdrożenie zaś metody frezowania elementów rekonstrukcyjnych, stosowanych w stomatologii odtwórczej, byłoby możliwe dzięki zakupowi urządzenia do skanowania i frezowania.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
- budowa budynku kliniki;
- zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

Szczegółowymi celami projektu miałyby być:
- podniesienie jakości oferowanych usług;
- wprowadzenie do oferty nowych usług;
- zwiększenie efektywności pracy;
- zastosowanie w procesie świadczenia usług technologii ICT;
- pozytywne oddziaływanie na środowisko;
- pozytywny wpływ na rynek pracy – zwiększenie zatrudnienia (10 lekarzy, 5 higienistek, 5 asystentek, 4 pracowników rejestracji, 3 pracowników administracji);
- wzrost przychodów i umocnienie pozycji rynkowej lecznicy,
- wprowadzenie do firmy innowacyjnych technologii i usług;
- rozwój poprzez innowacje, wdrożenie wyników prac B+R.

Właścicielka gabinetu dentystycznego wskazała, że zakup zestawu sprzętu stomatologicznego pozwoli na wprowadzenie innowacyjnej technologii niestosowanej w Polsce dłużej niż od trzech lat, a w świecie – nie dłużej niż od pięciu lat.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego poinformował wnioskodawczynię o negatywnej ocenie projektu. Jakkolwiek wniosek został oceniony pozytywnie przez ekspertów (uzyskał 70 proc. maksymalnej liczby punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej) i tym samym znalazł się na liście projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym, to jednak nie został zakwalifikowany do dofinansowania, ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach konkursu.

POLECAMY W SERWISACH