PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Finał konkursu ofert na realizację programu "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej"

ms
29-04-2014, 07:02
Finał konkursu ofert na realizację programu Finał konkursu ofert na realizację programu Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej (foto: Ministerstwo Zdrowia, źródło Google Maps)
Do 9 maja 2014 r. można nadsyłać oferty w ogłoszonym przez ministra zdrowia konkursie na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 - 2015". Konkurs obejmuje zadania realizowane w 2014 r.

Cele programu
Cele ogólne:

1 ocena stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej,
2 ocena tendencji próchnicy w Polsce,
3 analiza występujących w kraju różnic w nasileniu tej choroby i związanych z tym potrzeb profilaktyczno - leczniczych,
4 analiza ekspozycji dzieci i młodzieży oraz starszych wiekiem grup populacji na czynniki ryzyka chorób jamy ustnej wynikające z uwarunkowań społecznych i ekonomicznych oraz organizacyjnych polskiego systemu opieki stomatologicznej jak również zachowań zdrowotnych jednostki,
5 promocja zdrowia.

Cele szczegółowe badań epidemiologicznych prowadzonych w 2014 r.:

1 określenie częstości występowania i nasilenia próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 lat;
2 określenie wartości wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy u 12-letnich dzieci;
3 określenie wielkości potrzeb leczniczych dzieci w wieku 12 lat oraz młodzieży w wieku 18 lat (odsetek wymagających wykonania wypełnień lub ekstrakcji zęba, średnia liczba zębów wymagających wypełnienia lub ekstrakcji u badanego, określenie rozległości wymaganych zabiegów, np. wypełnień jedno- lub wielopowierzchniowych, leczenie endodontyczne, itp.);
4 określenie odsetka dzieci szkolnych objętych różnego typu postępowaniem profilaktycznym (okresowym nadzorowanym szczotkowaniem zębów w szkole, uszczelnieniem bruzd międzyguzkowych);
5 określenie odsetka dzieci w wieku 12 lat i odsetka młodzieży w wieku 18 lat z zębami usuniętymi z powodu próchnicy;
6 określenie aktualnej tendencji próchnicy w badanej grupie dzieci;
7 określenie częstości występowania zapaleń dziąseł u dzieci w wieku 12 lat, odpowiednio 18 lat oraz wielkości i rodzaju potrzeb leczniczych;
8 określenie częstości występowania przypadków wymagających natychmiastowej interwencji w zakresie chorób jamy ustnej u dzieci i młodzieży;
9 określenie wielkości różnic w nasileniu próchnicy i występowaniu chorób przyzębia zależnych od lokalizacji miejsca zamieszkania oraz różnic pomiędzy regionami w kraju;

Cele szczegółowe badań socjomedycznych prowadzonych w 2014 r. :

1 określenie stanu świadomości i postaw zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 12 i 18 lat;
2 ocena osiągalności i wykorzystania systemu opieki stomatologicznej w kraju.

Konkurs ma doprowadzić do wyboru realizatora w zakresie przeprowadzenia przedmiotowych badań epidemiologicznych i socjomedycznych i opracowania ich w formie raportu końcowego oraz przeprowadzenia edukacji dotyczącej zdrowia jamy ustnej.

Finansowanie programu:
Program zostanie sfinansowany z budżetu pozostającego w dyspozycji ministra zdrowia z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej.
Realizatorzy otrzymują na wykonanie zadań środki publiczne.
Wymagania stawiane oferentom.

POLECAMY W SERWISACH