PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Działalność w branży stomatologicznej: skomplikowane rozliczenia VAT

ms
04-04-2017, 11:58
Działalność w branży stomatologicznej: skomplikowane rozliczenia VAT Skomplikowane rozliczenia VAT (foto: pixabay)
Kiedy przysługuje zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, przenoszonej w deklaracji VAT-7 z miesiąca na miesiąc na następny okres rozliczeniowy? Każdy przypadek jest inny. Ten, w którym wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - specyficzny.

Pytająca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych - podatek liniowy, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem jej działalności są usługi w dziedzinie techniki dentystycznej w ramach wykonywania i dostawy protez dentystycznych i sztucznych zębów oraz przeprowadzanie szkoleń edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej.

Działalność w dziedzinie protetyki jest zwolniona z podatku VAT, natomiast usługi szkoleń wykazywane są jako świadczenie usług poza terytorium kraju (zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług).

Podatek VAT, naliczony od zakupów związanych z działalnością protetyczną, nie podlega odliczeniu w deklaracji VAT-7, podatek od zakupów związanych ze szkoleniami podlega natomiast odliczeniu w 100 proc., z kolei zakupy mieszane (zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług) odliczane są w wysokości 84 proc. Proporcja ta - przedstawiona w Urzędzie Skarbowym - została ustalona zgodnie z przepisami prawa w oparciu o dane z 2015 r.

Za okres od 8 stycznia 2013 r. do 29 lutego 2016 r. powstała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, która w deklaracji VAT-7 była z miesiąca na miesiąc przenoszona na następny okres rozliczeniowy.

Podatniczka nie występowała o zwrot nadwyżki podatku na rachunek bankowy.

W deklaracji VAT-7 za marzec oraz za kwiecień 2016 r. kobieta wykazała sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną (świadczenie usług poza terytorium kraju) oraz wystąpiła o zwrot podatku w terminie 60 dni, który otrzymała na rachunek bankowy.

W deklaracji VAT-7 za maj 2016 r. - październik 2016 r. wnioskodawczyni nie wykazywała sprzedaży opodatkowanej - w tym przypadku usług szkolenia wykazywanych jako świadczenie usług poza terytorium kraju i wnioskodawczyni wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku na rachunek bankowy w terminie 180 dni.

Urząd Skarbowy zakwestionował zwrot podatku powołując się na art. 86 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług i wezwał wnioskodawczynię do złożenia korekt oraz zwrotu już otrzymanych pieniędzy za maj 2016 r. oraz czerwiec 2016 r.

Czy w opisanej sytuacji, przy braku sprzedaży opodatkowanej (za okres maj 2016 - październik 2016) można wnioskować o zwrot podatku VAT bezpośrednio na konto w terminie 180 dni?

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie podatniczka takie prawo miała.

Podatniczka w deklaracji VAT-7 za okres maj 2016 - październik 2016 wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku należnego nad naliczonym wynikający z deklaracji składanych od 2013 r. - nie wystąpiła o zwrot podatku naliczonego za maj 2016 - październik 2016. Wobec powyższego - ograniczenia wynikające z art. 86 ust. 19 ustawy o VAT, nie mają zastosowania.

SŁOWA KLUCZOWE
VAT   izba skarbowa  

POLECAMY W SERWISACH