PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysto: z kasą rejestrującą w 2017 r. już bez okresu dostosowawczego

ms
25-11-2016, 10:05
Dentysto: z kasą rejestrującą w 2017 r. już bez okresu dostosowawczego Kasa rejestrująca dla każdego dentysty, bez wyjątków (foto: pixabay)
Ministerstwo Finansów zadecydowało o odstąpieniu od, obowiązującego w 2016 r., okresu dostosowawczego na zainstalowanie kasy rejestrującej m.in. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Podpisanie stosownego rozporządzenia przez ministra finansów wydaje się być formalnością. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Wynika z nich, że w przypadku lekarzy dentystów, rozpoczynających po 31 grudnia 2016 r. realizowanie usług - obowiązek ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących powstanie z chwilą rozpoczęcia wykonania tych czynności.

To najistotniejsza zmiana przepisów.

Małą pociechą dla funkcjonujących w zawodzie lekarzy dentystów jest nowy przepis, zgodnie z którym wprowadza się zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas rejestrujących przez lekarzy dentystów wymienionych w poz. 51 załącznika do projektu rozporządzenia. Cóż mówi poz. 51? Ano to, że zwolnienie dotyczy usług opieki medycznej oraz usług masażu wykonywanych osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników.

Istnieje jeden sposób, korzystając z którego można uniknąć kas rejestrujących. Oczywiście dla dentystów w zasadzie bezużyteczny, bowiem oto:

bezwzględnemu obowiązkowi ewidencyjnemu nie będą m.in. podlegać usługi w zakresie opieki medycznej, świadczone przez lekarzy dentystów, jeżeli realizujący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem).

Nie koniec na tym. Z ewidencji i dowodów, dokumentujących zapłatę, jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła usługa.

Ale i na tym nie koniec. Dentysta musi, najpóźniej przed dniem wykonania czynności opodatkowanych, upoważnić bank mający siedzibę w Polsce lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem (placówki prowadzące rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności), do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku. Trzeba to zrobić nie później niż do końca 2017 r. 

Dlaczego w tym zestawieniu minister finansów wymienił lekarzy dentystów – trudno dociec, ale opcja zwolnienia istnieje, przynajmniej teoretyczna.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   Podatki   kasa fiskalna u dentysty  

POLECAMY W SERWISACH