PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta - z zasad ogólnych na kartę podatkową

16-11-2012, 05:03
Dentysta - z zasad ogólnych na kartę podatkową (foto: sxc.hu)
Dentysta - z zasad ogólnych na kartę podatkową (foto: sxc.hu)
Lekarz dentysta, realizujący usługi stomatologiczne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, może przejść z zasad ogólnych opodatkowania na rozliczanie się z fiskusem w formie karty podatkowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że o ile lekarz dentysta złoży wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, to przy spełnieniu pewnych warunków (jakich? -  poniżej) może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Fakt, że usługi stomatologiczne wykonywane będą na podstawie umowy podpisanej przez lekarza dentystę z Narodowym Funduszem Zdrowia nie ma tutaj znaczenia (sygnatura akt ITPB1/415-1051/11/HD)

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, także wówczas gdy działalność ta polega na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.
Dentysta - wolny zawód
Użyte w ustawie określenie wolny zawód oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez:

- lekarzy stomatologów,

- techników dentystycznych,

- lekarzy,

- lekarzy weterynarii,

- felczerów,

- położne,

- pielęgniarki,

- tłumaczy

- nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny

Pamiętać należy, że działalność ta nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pamiętać należy także, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się realizowanie działalności:

- bez zatrudniania na podstawie umów o pracę,

- umów zlecenia,

- umów o dzieło,

- innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Pamiętać należy, że podatnicy wykonujący wolne zawody mogą podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

- złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania właśnie w tej formie,

- we wniosku tym zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w stosownym wykazie ustawy o podatku zryczałtowanym,

- przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (chyba że chodzi o usługi specjalistyczne niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi),

- nie prowadzą, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

- małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

- nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,

- działalność ta nie jest prowadzona poza terytorium Polski.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej lekarz dentysta musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego przed rozpoczęciem działalności.

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Decyzja ta wydawana powinna być każdego roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   dentysta   opodatkowanie   Podatki  

POLECAMY W SERWISACH