PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta ubezpieczony, dentysta bezpieczny

03-12-2012, 05:03
Dentysta ubezpieczony, dentysta bezpieczny (foto: sxc.hu)
Dentysta ubezpieczony, dentysta bezpieczny (foto: sxc.hu)
Gdy pójdzie coś nie tak (oby jak najrzadziej) dentysta może mieć problemy z pacjentem dochodzącym pewnych kwot jako odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Czy ubezpieczenie daje dentyście wystarczające bezpieczeństwo?

Pacjent może domagać się od dentysty należności, które mogą obejmować:

- jednorazową rekompensatę związaną z pokryciem kosztów: - leczenia, - specjalnej diety, - leków, - transportu, - opieki pielęgniarskiej, - zabiegów rehabilitacyjnych;

- odszkodowanie za utracone przez poszkodowanego zarobki i dochody, które mógłby osiągnąć, gdyby nie została wyrządzona szkoda;

- rentę lub wyrównanie szkód trwałych, gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej;

- zadośćuczynienie za szkodę.

W sprawach, w których pacjent dochodzi należności od lekarza dentysty,  co prawda wciąż przeważają skargi dotyczące zdarzenia medycznego (terapeutycznego, diagnostycznego lub rokowania), ale uwaga, coraz częściej pojawiają się problemy z przekroczeniem zakresu zgody lub działaniem bez wymaganej zgody.
Dentysta ubezpieczony
Firmy ubezpieczeniowe z reguły oferują dentystom następujące ubezpieczenia:

- dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza i podmiotu leczniczego;

- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza i podmiotu leczniczego;

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadanego mienia, ale za szkody nie będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dobrowolne ubezpieczenie lekarza dentysty OC obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pacjentom w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem zawodu lekarza.

Dobrze dopytać się o szczegółowy zakres ubezpieczenia, bo część firm żąda dodatkowych opłat w przypadku zawarcia umowy rozszerzającej przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący m. in. następujące szkody wyrządzone pacjentowi, a wynikające z:

- naruszenia zasad higieny i aseptyki,

- przeniesienia chorób zakaźnych (w tym WZW, zarażenie wirusem HIV),

- niewłaściwego podania leków (w tym znieczulenia),

- niewłaściwego użycia substancji chemicznych,

- oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, promieniowania jonizującego pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego (jeśli powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie zobowiązującymi w tym zakresie normami).

Kolejne dopłaty związane są z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody:

- będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych (o ile są udzielane w przypadkach nie będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia),

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   ubezpieczenia   Finanse   OC  

POLECAMY W SERWISACH