PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy lekarz dentysta zarobi na transgranicznej opiece zdrowotnej

24-02-2013, 23:07
Czy lekarz dentysta zarobi na transgranicznej opiece zdrowotnej (foto: sxc.hu)
Czy lekarz dentysta zarobi na transgranicznej opiece zdrowotnej (foto: sxc.hu)
W materiale Nowa kategoria pacjenta. Prywatny na zlecenie NFZ? podaliśmy cztery główne przyczyny, które sprawią, że wdrożenie przez Polskę transgranicznej opieki medycznej (najpóźniej powinno to nastąpić do 25 października 2013 r.) nie spowoduje masowego exodusu Polaków za granicę w poszukiwaniu opieki stomatologicznej. Z drugiej strony to zagraniczni turyści częściej powinni odwiedzać gabinety dentystyczne w Polsce, przynajmniej te funkcjonujące w pobliżu granicy z Niemcami. Można uznać, że tym razem Ministerstwo Zdrowia wzięło w obronę interesy polskich dentystów, ograniczając możliwości korzystania przez rodaków z zagranicznych usług medycznych. 

Tymczasem Naczelna Rada Lekarska stanęła po stronie pacjentów, optując za rozwiązaniem sprzyjającym wyjazdom Polaków zagranicę w poszukiwaniu pomocy medycznej, także stomatologicznej. Samorząd lekarski słusznie wskazuje, że część rozwiązań, zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia, sprzeczna jest z uregulowaniami unijnymi, a przecież synchronizacja prawa właśnie zmusza rząd do przeprowadzenia zmian. Jakie są postulaty NRL?

NRL chciałaby, żeby:

- pacjenci, zamieszkali w różnych województwach, otrzymywali jednakową kwotę zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie zdrowotne udzielone za granicą, tymczasem pieniądze mają być uzależnione od średniej kwoty refundacji przewidzianej dla danego świadczenia w umowach zawartych przez określony OW NFZ;

- zwrot kosztów świadczeń poniesionych na transgraniczną opiekę medyczną nie uwzględniał bliżej nieokreślonej zasady gospodarności (taki zapis ogranicza prawo do uzyskania zwrotu kosztów opieki medycznej);

- nie było obowiązku otrzymywania uprzedniej zgody władz krajowych na uzyskanie świadczenia zdrowotnego za granicą;

- zweryfikowano określenie o czasie nieprzekraczającym maksymalnego dopuszczalnego czasu oczekiwania (brak jest przejrzystych mechanizmów, które pozwoliłyby ustalić, jaki czas oczekiwania jest dopuszczalny);

- NFZ wprowadził możliwość udzielania zgód na opiekę zdrowotną za granicą także w przypadku leczenia szpitalnego;

- wdrożono system odwoływania się do sądu powszechnego, a nie do wojewódzkiego sądu administracyjnego (roszczenie o zwrot wydatków poniesionych za granicą ma charakter majątkowy i powinno być powierzone jurysdykcji sądu powszechnego, a nie administracyjnego);

- wszystkie sprawy o zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej zwolnione zostały od kosztów sądowych;

- zwrot kosztów obejmował także leki zakupione w innym kraju unijnym, a refundowane w Polsce w ramach programów lekowych.

Dentysta nie powinien raczej denerwować się przygotowywanymi zmianami.

Patrz także:  Mapa popytu na usługi stomatologiczne zostanie zweryfikowana

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   rynek pracy   Finanse  

POLECAMY W SERWISACH