PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy będą chętni na wynajem poradni stomatologicznej w Rzeczycy Długiej?

jsz
17-07-2014, 08:07
Czy będą chętni na wynajem poradni stomatologicznej w Rzeczycy Długiej? Gabinet dentystyczny do objęcia
Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem (woj. podkarpackie) ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczenia poradni stomatologicznej (wraz z wyposażeniem i sprzętem) w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Rzeczycy Długiej.

Najem dotyczy lokalu wraz z wyposażeniem i sprzętem (pomieszczenie poradni stomatologicznej w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Rzeczycy Długiej o pow. 24,20 mkw.), przeznaczonego do prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej w celu świadczenia usług medycznych z zakresu stomatologii, na zasadach określonych w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także usług komercyjnych.

Pomieszczenie poradni stomatologicznej wyposażone jest w: unit stomatologiczny, asystor, wstrząsarkę do amalgamatu, narzędzia stomatologiczne. W gabinecie brak: lampy polimeryzacyjnej, autoklawu i mebli.

Zobowiązanie do przeglądu stomatologicznego
W jej trakcie najemca zobowiązany będzie jeden raz w roku (na początku roku szkolnego) do przeprowadzenia przeglądu stomatologicznego u dzieci szkolnych w kl. I-VI w szkołach: PSP Wola Rzeczycka i PSP Rzeczyca Długa, który jest niezbędny do prowadzenia profilaktyki fluorkowej przez higienistki szkolne.

Okres trwania umowy
Umowa najmu zawarta będzie na okres od 1 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia.2016 r. Umowa może być przedłużona, po uzgodnieniu dalszych warunków najmu lokalu. Ze względu na zasady kontraktowania usług stomatologicznych przez NFZ, wniosek pisemny o kontynuację powinien zostać złożony w terminie umożliwiającym najemcy złożenie wniosku do NFZ na 2016 r. Podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony do przedłużenia najmu jest podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie stomatologii.

Czynsz
Najemca jest zobowiązany uiszczać czynsz miesięczny, płatny z góry po wystawieniu przez wynajmującego faktury. Wysokość czynszu 700 zł miesięcznie. Czynsz obejmuje: wynajem lokalu, wyposażenia i sprzętu. Wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie o wskaźnik inflacji, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Dodatkowe opłaty
Koszty opłat za wywożenie nieczystości płynnych i stałych - odpady komunalne, podatki i opłaty za korzystanie z poczekalni i toalet (24,84 mkw.) Najemca ustali z dzierżawcą budynku Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy Długiej - NZOZ Sano-Medicus

Koszty opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę rozliczane będą według wskazań liczników i podliczników , bądź obliczane będą proporcjonalnie według najmowanej powierzchni.
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości według stawek określonych uchwałą Rady Gminy Radomyśl nad Sanem.

Najemca we własnym zakresie zorganizuje sprzątanie gabinetu i poczekalni po zakończonym przyjęciu pacjentów, co uzgodni z dzierżawcą budynku Ośrodka Zdrowia Rzeczycy Długiej - NZOZ Sano-Medicus Ryszard Szoja.
Najemca jest zobowiązany do podpisania umowy z właściwą firmą na wywożenie odpadów medycznych powstających w procesie udzielania świadczeń stomatologicznych.

Wadium
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 100 zł najpóźniej do 25 lipca 2014 r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy Gminy Radomyśl nad Sanem w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach 0/Radomyśl nad Sanem nr rachunku: 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Terminy
Ofertę należy złożyć do 29 lipca 2014 r. do godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, sekretariat pok. nr 11.

Przetarg odbędzie się 29 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie gminy, sala nr 22.

Adres poradni: 37-455 Radomyśl nad Sanem, Rzeczyca Długa 119.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH