• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Będzie poszukiwany realizator programu „W Świdnicy bez próchnicy”

ms
14-05-2018, 09:12
Będzie poszukiwany realizator programu „W Świdnicy bez próchnicy” „W Świdnicy bez próchnicy” (foto: pixabay)
Realizator programu „W Świdnicy bez próchnicy” zostanie wybrany w wyniku konkursu ofert. Nie określono jednak kompetencji personelu, wyposażenia i warunków lokalowych niezbędnych do realizacji programu – na co zwraca uwagę, oceniająca projekt, Rada Przejrzystości AOTMiT.

Koszt programu
Koszt całkowity realizacji programu oszacowano na 317 800 zł. Natomiast koszt całkowity w latach 2018, 2019, 2020 ma wynieść odpowiednio 89,1 tys. zł, 139 tys. zł oraz 89,7 tys. zł.

Oszacowano, że koszt realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej będzie wynosił jednorazowo 5 tys. zł, spotkanie edukacyjne dla rodziców – 300 zł/h, edukacja dzieci – 300 zł/h, zakup akcesoriów profilaktycznych dla jednego dziecka – 10 zł, zakup jednego tzw. „certyfikatu uśmiechu” – 20 zł, badanie diagnostyczne – 50 zł/dziecko, lakowanie – do 60 zł/ząb.

Program ma być finansowany ze środków budżetu gminy miejskiej Świdnica, jednak projekt zakłada również możliwość dofinansowania programu przez NFZ na podstawie art. 48d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).

Beneficjenci programu
Do programu zostanie włączonych 1 060 dzieci. Jednak w projekcie nie wskazano, czy planowana liczba dzieci, która ma zostać włączona do programu, dotyczy jednego roku realizacji czy 3-letniego okresu istnienia programu. Nieścisłość te należy wyjaśnić – podaje RP AOTMiT.

Działaniami, związanymi z lakowaniem zębów, zostanie objętych 80 proc. populacji docelowej. Natomiast działania informacyjno-edukacyjne będą skierowane do dzieci oraz ich opiekunów prawnych i nauczycieli, których udział w programie szacuje się na poziomie 1 100 osób.

Kryterium kwalifikacji do wzięcia udziału w programie będą: wiek, miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasta Świdnica, uczęszczanie do przedszkola, punktu przedszkolnego, klasy 0 i I szkoły podstawowej oraz uzyskanie pisemnej zgody opiekuna prawnego.

Cele i efekty programu
Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania próchnicy zębów oraz poprawa stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci z populacji docelowej, w okresie trzyletniej edycji programu, poprzez zintegrowane działania informacyjno-edukacyjne i profilaktyczne.

Planowane interwencje w ramach programu:
- działania edukacyjne;
- lakowanie pierwszych zębów trzonowych podczas badania diagnostycznego.

Działania edukacyjne mają być skierowane zarówno do dzieci, jak i ich opiekunów prawnych.

Edukacja dzieci odbywać się ma podczas badania przeglądowego jamy ustnej i będzie dotyczyć prawidłowej higieny jamy ustnej oraz nauki zasad zdrowego żywienia.

Ponadto dzieci otrzymają akcesoria (szczoteczki i kubeczki).

Zakres zagadnień, który ma być poruszany podczas edukacji opiekunów prawnych oraz nauczycieli ma dotyczyć m.in. prawidłowa higiena jamy ustnej, w tym poprawy nawyków higienicznych, konieczności cyklicznych wizyt kontrolnych u stomatologa oraz prawidłowego odżywiania – głównie w świetle zmiany złych zwyczajów żywieniowych. Działania edukacyjne mają być prowadzone w placówkach oświatowych.

POLECAMY W SERWISACH